1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 • Νotizie
 • Offerte
 • Periodi con Speciale Prezzo
 • Mappa - Dove siamo
 • Applicazione per Android

   

  Prima di installare lʼapplicazione è necessario avere già installato un programma di decompressione file zip sul vostro cellulare. Il programma di decompressione troverete su Play Store.

  Dal vostro cellulare accedere a questa pagina e fare clic sullʼicona. In alternativa, digitare il proprio indirizzo www.angela-apartments.com/apk/aa.zip cellulare

  Basta caricare il archivio quando viene richiesto di estrarre e poi installato. Dopo aver completato lʼinstallazione crea una figyra su lo spechio del telefono. Da questo simbolo del spechio del celulare si avvia lʼapplicazione.

   

   

   


  • Full package for 2 persons from 35 EUR
  • Economic package for two people EUR 28
 • I registrazioni non sono disponibili per il momento.

 • Apri la Mappa in nuova finestra »»

  Χάρτης & Οδηγίες Πρόσβασης

  Το Angela βρίσκεται στο Νότιο μέρος της Κερκυρας σε μια μοναδική τοποθεσία

  Apri per printare »»